Naujienos
2015-11-30

Jau renkame vadovų komandą 2016 m. vasaros stovykloms Berčiūnuose

Ateitininkų šimtmečio stovykla

Tai - židinys, buriantis krikščioniškos pasaulėžiūros žmones vaikų ir jaunimo ugdymui, siekiant dvasinio ir tautinio Tėvynės atgimimo.

Stovyklos misija

Meilės Dievui ir artimui dvasioje stiprinti katalikišką bendruomenę ir siekti krikščionių vienybės.
Puoselėti lietuvišką – krikščionišką kultūrą, lietuvybę ir tradicijų tęstinumą, bendradarbiaujant su lietuvių bendruomenėmis užsienyje.
Skleisti krikščioniškos šeimos išskirtinę vertę asmens ir visuomenės gyvenime.
Sudaryti sąlygas  jaunimui įgyvendinti projektus ir iniciatyvas, siekiant atskleisti savo talentus bei asmenybės kūrybiškumą.
Ugdyti veiklią, tausojančią gamtą ir jaučiančią atsakomybę už save ir kitus, jaunąją kartą.

Daugiau apie stovyklą galite sužinoti internetiniame puslapyje www.ateitininkustovykla.lt

Vieta

Po daugiau nei dvejus metus trukusių sklypo paieškų, nuspręsta stovyklą statyti organizacijos įkūrėjo prof. Prano Dovydaičio sodyboje Kauno rajone, ant Dubysos kranto. Tai puikiai pasiekiama vieta iš visų didžiųjų Lietuvos miestų, vos 10 km nuo automagistralės Klaipėda –Vilnius. Šiuo metu vyksta derybos dėl sklypo įsigijimo.

Kodėl reikia stovyklos? Lietuvoje nepakanka vaikų vasaros poilsio stovyklų. Iš jų tik kelios stacionarios stovyklos savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis. Vaikai, kurie nepatenka į stovyklas dėl jų trūkumo, laiką leidžia gatvėse arba važiuoja atostogauti į užsienį - taip silpnėja patriotiniai jausmai Lietuvai.

Kokią naudą duotų nauja stovykla? Ateitininkų organizacija galėtų vykdyti ugdymo programas ir plėsti savo veiklą patogioje, ekologiškoje aplinkoje ištisus metus. Vaikams ir jaunimui iš Lietuvos ir išeivijos būtų suteiktas kokybiškas poilsis ir neformalus ugdymas.

Kodėl mes galime padaryti sėkmingą stovyklą? Mes turime jau 20 metų patirtį Lietuvoje organizuojant vaikų vasaros stovyklas ir kitas neformalaus ugdymo programas. Mūsų stovyklos yra itin populiarios, nes stovyklos organizavimo modelis yra pilnai pasiteisinęs.

Stovyklos pajėgumai

Stovykloje bus galimybė apgyvendinti 160-200 žmonių nameliuose. Bus įrengtas 200 vietų kempingas. Įrengta valgykla, salė, biblioteka, raštinė, med. punktas, sandėlis, patalpos užsiėmimams, kambariai vadovams. Taip pat koplyčia ir susikaupimo erdvė. Įrengsime ir sporto aikštynus.

Kas stato stovyklą? Už projekto įgyvendinimą atsakinga Ateitininkų federacija. Sudaryta stovyklos įrengimo darbo grupė, dirbanti savanoriškais pagrindais:

 • Vyskupas Gintaras Grušas, Ateitininkų federacijos dvasios vadas
 • Vygantas Malinauskas, Lietuvos vyskupų konferencijos teisininkas, buvęs Ateitininkų federacijos valdybos pirmininkas
 • Vilhelmina Raubaitė, Ateitininkų federacijos Jaunųjų ateitininkų sąjungos valdybos pirmininkė
 • Rita Liubinienė, Ateitininkų federacijos Jaunųjų ateitininkų sąjungos valdybos narė
 • Ričardas Kunevičius, Labdaros ir paramos fondo "Ateitininkų fondas" valdybos pirmininkas
 • Vytautas Salinis, Ateitininkų federacijos valdybos narys
 • Sigita Kučikaitė, Ateitininkų federacijos narė
 • Audrius Globys, UAB „PST investicijos“ direktoriaus pavaduotojas
 • Evaldas Darškus, UAB „ASI-Dekona“ įkūrėjas ir vadovas
 • Gintautas Verpetinskas
 • Aurimas Krutkis
 • Alvidas Bakutis
 • Simonas Streikus, projekto vadovas

Finansavimo šaltiniai

Parama ir labdara (2 procentai nuo gyventojų pajamų mokesčio, vaikų tėvų parama, mecenatai, Amerikos ateitininkai), katalikiški fondai.

Kaip galite statyti drauge?
1. Malda
Maldos intencija: „Jėzau Kristau, uždek dalyvaujančių stovyklos statyme širdis nesavanaudišku noru aukoti savo laiką ir talentus, suteik jėgų įveikti visas kliūtis ir vykdyti Tavo valią, įkvėpk Lietuvos žmones dosniai aukoti stovyklos statybai“.
2. Pervesdamas piniginę auką
Kiekviena auka yra vertinga. Ateitininkų federacijos taryba ir valdyba ragina kiekvieną ateitininką prisidėti asmeniniu įnašu. Aukas perveskite į žemiau nurodytą sąskaitą:
Paramos ir labdaros fondas „Ateitininkų Fondas“
Laisvės alėja 13, Kaunas
Įmones kodas 301589572
Atsiskaitomoji sąskaita LT49 7300 0101 1424 8878
Bankas AB "Swedbank"
SWIFT kodas HABALT22
3. Skirdamas 2 proc. GPM stovyklos statybai
Tai padaryti galima iki kiekvienų metų gegužės mėn. 1 d. Tuo tikslu reikia užpildyti specialią formą, kurią galite rasti projekto interneto puslapio skyrelyje „2 proc.“
4. Tapdamas savanoriu
Atskiriems projekto įgyvendinimo darbams atlikti ieškome neatlygintinos specialistų pagalbos. Ieškomų savanorių sąrašas skelbiamas interneto puslapio skyrelyje „Savanoriai“. Užpildyk anketą ir tapk savanoriu!
5. Tapdamas stovyklos ambasadoriumi
Stovyklos ambasadoriumi gali tapti kiekvienas įsipareigojęs savo artimųjų, draugų, bendradarbių rate skleisti džiugią žinią apie statomą stovyklą. Kaip tapti stovyklos ambasadoriumi skaitykite interneto puslapio skyrelyje „Stovyklos ambasadoriai“. 
6. Sekdamas projekto naujienas, dalyvaudamas jo akcijose, rašydamas atsiliepimus
Registruokis projekto interneto puslapyje ir gauk naujienas apie projekto įgyvendinimą. Būk aktyvus projekto dalyvis ir išreikšk savo nuomonę visais klausimais projekto interneto puslapio skyrelyje „Atsiliepimai“.

Kontaktai
Simonas Streikus
mob. 868077186
el.p. stovykla@ateitininkustovykla.lt

Projekto būstinė
Ateitininkų šimtmečio stovykla
Rotušės a. 7, LT - 44280, Kaunas
Tel./faks. 8 37 322573