Naujienos
2015-11-30

Jau renkame vadovų komandą 2016 m. vasaros stovykloms Berčiūnuose

JAS kuopų tikslas – ugdyti sąmoningas, kūrybingas, atsakingas asmenybes, besirengiančias visuomenės atnaujinimui pagal Kristaus mokslą ir besirūpinančias savo tautos likimu.

Egzamino klausimai

Jeigu norite įkurti JAS kuopą - kreipkitės į Ateitininkų federacijos raštinę:
Adresas: Laisvės al. 13, LT-44238, Kaunas
Tel.: +370 687 37489; +370 37 32 4025
El. p.: af@ateitis.lt

Jeigu norite pradėti lankyti JAS kuopą - kreipkitės į JAS valdybą:
Adresas: Rotušės a. 7, LT-44280, Kaunas
Tel.: +370 686 77824
El. p.: jas@ateitis.lt

Jeigu nori pradėti lankyti MAS kuopą, informacijos ieškok puslapyje mas.ateitis.lt