Naujienos
2015-11-30

Jau renkame vadovų komandą 2016 m. vasaros stovykloms Berčiūnuose

Jaunųjų ateitininkų sąjunga savo veiklą Lietuvoje atkūrė 1989 metais. Nuo 1991 metų buvo pradėtos organizuoti vasaros stovyklos. Iki šiol pastovi stovyklų vieta yra Berčiūnų ateitininkų stovyklavietė.

2015 m. Berčiūnų stovyklos datos:

  • I pamaina: liepos mėn. 5 - 14 d.
  • II pamaina: liepos mėn. 17 - 26 d.

Stovyklos yra skirtos 10 - 14 metų moksleiviams. Programos ir ugdymo procesas yra tiesiogiai susijęs su katalikybės praktika bendruomenėje.

Stovyklos tikslas
Stovyklos tikslas yra suburti jaunuosius ateitininkus iš įvairių vietovių, kad jie galėtų bendrauti, mokytis, sportuoti ir džiaugtis katalikiškoje ir ateitininkiškoje aplinkoje.

Stovyklos programa
Diena pradedama malda, vėliavų pakėlimu, pusryčiais, ir susitvarkymu. Toliau vyksta įvairios pamokėlės: įvadas į dienos temą, šokiai, dailė, rankdarbiai, laikraštėlis, dainavimas, sportas, drama, ideologija, religiniai pašnekesiai. Po pietų - laisvalaikis, maudymasis ir pasirengimas vakaro programai. Prieš vakarienę Šv. Mišios. Po vakarienės - vėliavų nuleidimas. Vakare vyksta įvairios vakaro programos, žaidimai.
Visi stovyklautojai yra suskirstyti į būrelius pagal amžių. Kiekvienam būreliui yra paskirtas vadovas, kuris kartu su vaikais dalyvauja stovyklos programoje, prisideda prie pamokų ir yra tiesioginiai atsakingas už būrelio tvarką ir drausmę.

Stovyklos taisyklės
Stovykloje kreipiamas didelis dėmesys į bendrą tvarką, į vaikų saugumą ir jų įsijungimą į bendruomeninį stovyklos gyvenimą. Stovykloje vaikams yra gera proga pakeisti įprasto gyvenimo aplinką, kad padėtų jiems suprasti savarankiško gyvenimo svarbą.Todėl prašome tėvus patikėti mūsų globai savo vaikus šias dešimt dienų. Tėvų lankymasis daro poveikį bendruomeniniam stovyklos gyvenimui ir sukelia konfliktų pačiam vaikui. Jei dėl ypatingų priežasčių reikia apsilankyti, prašome tėvų pasitarti su stovyklos vadovais. Draudžiama stovyklaujančius vaikus išsivežti už stovyklos ribų.
Tėveliai stovyklautojams galės paskambinti laisvalaikio metu nuo 14:30 iki 16:00 val. stovyklos vyriausioms vadovėms, sužinoti būrelio vadovo telefoną ir tada skambinti būrelio vadovui, kuris pakvies Jūsų dukrą ar sūnų. O gal net geriau rašyti laiškus savo vaikams.

Stovyklos adresas
Vardas, pavardė, kam rašote laišką
VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“
Berčiūnai,
Panevėžio raj.


Projektą remia:
ATEITININKŲ FONDAS
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA