Vardas
Pavardė
Gimimo data (pvz: 2006-01-21) Pick a date
Lytis berniukas mergaite
Miestas
Adresas
El. paštas
Tėvų telefonas (mobilus)
Mitybos įpatumai Ne vegetaras
Vegetaras
Kaina 9,50 EUR
133,00 EUR
190,00 EUR
Kuopa (pavadinimas, kiek laiko lankau)
arba pageidavimai (į kuriuos stengsimės atsižvelgti (kas su kuo norėtų gyventi kartu))
Pamaina pirma liepos 16 - 25 d.
antra liepos 28 - rugpjūčio 6 d.
PamainaKamLiko
pirmaberniukam0
pirmamergaitėms0
antraberniukam6
antramergaitėms3
Kaina Paaiškinimas
190,00 EUR Tėvams, galintiems mokėti pilną kainą, ir nelikus lengvatinių kelialapių, kurių skaičius yra ribotas. (Vieno vaiko dalyvavimas stovyklos programoje 2017 m. yra ribojamas viena pamaina)
133,00 EUR lengvatiniai kelialapiai tėvams, kuriems pilna kaina yra didelė, o taip pat ir užsienyje gyvenantiems lietuvių vaikams (bendras šių kelelapių kiekis yra ribotas (132 kelialapiai***), tikslesnę informaciją gausite tik po registracijos). (Vieno vaiko dalyvavimas stovyklos programoje 2017 m. yra ribojamas viena pamaina). LENGVATINIŲ KELIALAPIŲ NEBELIKO
133,00 EUR lengvatiniai kelialapiai tėvamas, kurių vaikas iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos mokėsi Lietuvos Respublikoje ne lietuvių mokomąją kalba. (bendras šių kelialapių kiekis yra ribotas (3 kelialapis***), tikslesnę informaciją gausite tik po registracijos). (Vieno vaiko dalyvavimas stovyklos programoje 2017 m. yra ribojamas viena pamaina). LENGVATINIŲ KELIALAPIŲ NEBELIKO
9,50 EUR lengvatiniai kelialapiai vaikams nuolatos gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, iš šeimos, kuri iki Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos gauna finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.Vaikams iš gausios šeimos, gaunančios finansinę išmoką pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą,Vaikams, kuriems iki Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo nustatyta ir patvirtinta negalia, Vaikams, kurie yra imigrantai iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos), turintys papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ar kitos Europos Sąjungos šalies ir leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje;
Vaikams iš socialiai remtinų ir gausių šeimų, gaunančių socialinę paramą, reikia pristatyti pažymą iš savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, galiojančią tam laikotarpiui, kada vaikas stovyklaus stovykloje.
Vaikams su negalia, reikia pristatyti negalią įrodančius dokumentus. (Stovykla ir jos programa nėra pritaikytą sunkią negalią turintiems vaikams)
(bendras šių kelelapių kiekis yra ribotas (15 kelialapiai***), tikslesnę informaciją gausite tik po registracijos). (Vieno vaiko dalyvavimas stovyklos programoje 2017 m. yra ribojamas viena pamaina). LENGVATINIŲ KELIALAPIŲ NEBELIKO
*** Informuojame, kad lengvatiniai kelialapiai yra subsidijuojami Švietimo mainų paramos fondo kartu su LR Švietimo ministerija per projektą "Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 projektą) finansuojamą programą. Pagal minėtą projektą, vaiko kelialapis 2017 m. gali būti subsidijuojamas tik vieną kartą. Šio reikalavimo užtikrinimui nuo stovyklos pradžios per 2 dienas subsidijuojamų vaikų kelialapių sąrašai bus siunčiami į fondą informacijai sutikrinti. Jei iš fondo gausime informaciją, kad vaikas 2017 m. jau dalyvavo pagal minėtą projetą ir jam buvo skirtas kelialapio subsidijavimas, mes iš karto informuosime tėvelius, globėjus ir prašysime padengti kelialapio kainos likutį 57,00 EUR. (190,00 -133,00 = 57,00) arba 180,50 EUR (190,00 - 9,50 =180,50 EUR).