Naujienos
2015-11-30

Jau renkame vadovų komandą 2016 m. vasaros stovykloms Berčiūnuose

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA apjungia moksleivius nuo 10 iki 14 metų.


JAS tikslas – sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.

Savo tikslo siekdama JAS vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimiškumu.

JAS uždaviniai:

  • ugdyti savo narių gyvą, veiksmingą tikėjimą,
  • ugdyti sąmoningą Tėvynės meilę,
  • ugdyti šeimos reikšmingumo sampratą,
  • ugdyti artimo meilę,
  • ugdyti nuolatinį žinių troškimą.

Siekdama įgyvendinti savo uždavinius JAS rengia kursus, stovyklas, leidžia leidinius, ruošia ir įgyvendina socialines vaikų ugdymo ir kitokias veiklos programas.